Интерактивни ресурси

Всички ресурсите са безплатни и достъпни през онлайн платформата Moodle (http://kdsoft.eu/moodle/login/index.php), но Ви е необходима регистрация, изискваща само емайл и две имена.
За регистрация, моля изпратете емайл на: pollinamihova@gmail.com