Тестове и анкети за самооценка с обратна връзка и насоки за помощ и самопомощ за деца и възрастни с нарушения в развитието и техните родители и близки

Тук са реализирани тестове за самооценка за деца и възрастни с нарушения в развитието, насочени към специални групи – деца билингви, деца и възрастни от определени специфични културални групи – роми, мигранти, възрастни с комуникативни нарушения и затруднения, които включват въпроси за скрининг и въпроси за знания за наличните ресурси и удовлетвореност от ресурсите.

(Към тестовете необходима е регистрация, за която изпратете емайл на pollinamihova@gmail.com)

Предстоящи събития

WORKSHOP „МОДЕЛИ ЗА САМООБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

27-29 Юни 2020

ZOOM онлайн виртуална среща, НБУ, София

 

27.06. – 14:30ч. – 17:30ч.
28.06. – 14:30ч. – 17:30ч.
29.06. – 10:30ч. – 14:30ч. 

Участници:
– Академични лица от НБУ
– Студенти
– Логопеди, психолози, специални педагози, медицински специалисти, експерти по обществено здраве
– Родители на деца с комуникативни нарушения

Уъркшопът предвижда виртуално представяне и презентиране на електронните ресурси за обучение в Електронното здравеопазване – работа с хора с увреждания – тестове за самостоятелна употреба и обратна връзка, среда за обучение на пациенти, самообучителен курс и софтуерни приложения за целите на телемедицината, видеоматериали, мултимедии и презентации, практически упражения, включващи софтурени решения за обучение в Електронното здравеопазване.

Ще бъдат поканени да се включат онлайн студенти по психология, медицина, социална работа, специална педагогика, логопедия, обществено здраве, медицинска информатика и телекомуникации от НБУ и други университети, специалисти от помагащи професии чрез връзки с техните професионални общности и организации, хора с нарушения и техните семейства чрез пациентските групи, организации и НПО, представители на медиите и държавните институции, като информацията от тестването на продуктите и удовлетвореността от тяхната употреба ще бъде използвана за научни цели и за целите на проекта.

Програма на събитието

Изминали събития

Workshop “Обучителни електронни ресурси в Електронното здравеопазване” 

27-29 Февруари 2020

НБУ, София

 

Уъркшопът предвижда представяне на електронните ресурси за обучение в Електронното здравеопазване – работа с хора с увреждания, които са разработени до момента, демонстрация с 3D печат, тестване на софтуерни приложения и тестове за самооценка, събиране на информация за нуждите на потребителите – студенти, специалисти и пациенти и техните семейства, тестване на някои от готовите ресурси и събиране на информация и обратна връзка за ползваемостта и лекотата на употребата, събиране на реултати за научни цели и публикации в областта.

На уъркшопа ще бъдат поканени студенти по психология, медицина, социална работа, специална педагогика, логопедия, обществено здраве, медицинска информатика и телекомуникации , специалисти от помагащи професии чрез връзки с техните професионални общности и организации, хора с нарушения и техните семейства чрез пациентските групи, организации и НПО, представители на медиите и държавните институции.

На уъркшопа ще бъдат поканени докторанти и студенти от партньорите в Румъния, Германия и Норвегия, специалисти и/или хора с нарушения и техни семейства като чуждестранни участници.

Програма

За повече информация: pollinamihova@gmail.com

 

ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОПЪЛВАЩА И АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ“
4 – 6 ноември 2019 г.
Парк-хотел “Москва”, София

https://aac2019.assistfoundation.eu/

 

 

Intelligent Decisions Technologies, 2019, Malta

http://idt-19.kesinternational.org/index.php

 

COST Action IS1406 Final Conference.
The conference will take place in Sofia, Bulgaria from April 11th – April 13th 2019.

 

https://conferences.ncl.ac.uk/costaction/

 

14 февруари 2019 г., Хотел Балкан София, зала Средец

ТЕЛЕКОМ 2018 –  25 и 26 октомври 2018 г., София, България

БЕЗПЛАТЕН 30-ЧАСОВ КУРС „НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ МАРКЕТИНГ ПОХВАТИ: VIBER ЧАТБОТОВЕ, CRM & SELF-CARE“

Корпус 1, зала 20

Организатори:
департамент „Телекомуникации“
департамент „Здравеопазване и социална работа“
департамент „Администрация и управление“

Водещи:
Viber екип и представители на фирми MusalaSoft, Smartloop, Robo, Linbots

Модератори:
доц. д-р Георги Петров
гл. ас. д-р Полина Михова
доц. д-р Кристиян Хаджиев

 

 

21 – 22 септември 2018 – Втора транснационална среща в Букурещ, Румъния

 

28 – 30 септември 2018 – Конференция с международно участие „ЕЛЕКТРОННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА“, НБУ, София, България

(ОКОНЧАТЕЛНА ПРОГРАМА)

 

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“
„Съдържанието на сайта отразява само личните виждания на нейния автор и 
от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.”