Образователни ресурси

Смарт гривни – същност и възможности

Електронна обучителна платформа MOODLE

Медицинска и здравна информация

Видео материали и презентации

Уебинари и информация

 

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“

„Програмата отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”