Видео материали и презентации

Видеолекции от WORKSHOP „МОДЕЛИ ЗА САМООБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, 27 – 29 юни 2020г.

Ден 1

1. Представяне на проект Development Of Online Learning Environment for e-Health – DOOLEE_N2017-1- BG01-KA203–036310 (лектор: гл. ас. д-р П.Михова) – https://youtu.be/2TCELTCpy6Y

2. Среда за обучение на пациентите с нарушения и техните близки (лектор: доц. д-р Маргарита Станкова)  – https://youtu.be/CZgK4n-DFVA

3. Свободни софтуерни приложения (Free Software) за нуждите на телемедицината (Telemedicine) и домашното наблюдение (Telehomecare), отговарящи на нуждите на деца, пациенти, трудноподвижни и възрастни хора със специфични потребности (лектор: гл. ас. д-р Филип Андонов) – https://youtu.be/3JB9YxJSInY

Ден 2

4. Обучителни видеоматериали, мултимедии и презентации, посветени на различни теми, свързани с работата с хора с нарушения – развитие на езика (лектори: проф. д-р Мила Вълчанова, доц. д-р Валентин Вълчанов) – https://youtu.be/TiDOFPborWI

5. Обучителни видеоматериали, мултимедии и презентации, посветени на различни теми, свързани с работата с хора с нарушения – програма за родители и резултати от проучване (лектори: Цвета Каменски – докторант, доц. д-р Маргарита Станкова) – https://youtu.be/kcMRdXQNM2E

6. Постер сесия – https://youtu.be/mIPyvdlNRBM

Ден 3

7. Практически упражнения за работа с: електрически и химически биосензори за запис, анализ, визуализация, предаване на разстояние на физиологични сигнали, приложения за обработка на 2D и 3D
биомедицински цифрови изображения – част 1 (лектори: Тодор Дачев – докторант, доц. д-р Георги Петров) – https://youtu.be/E-CCc4N1Dkw

8. Практически упражнения за работа с: електрически и химически биосензори за запис, анализ, визуализация, предаване на разстояние на физиологични сигнали, приложения за обработка на 2D и 3D
биомедицински цифрови изображения – част 2 (лектор: доц. д-р Георги Петров) – https://youtu.be/pxF81dpnA0U

9. Практически упражнения чрез въвеждане на специализирани софтуерни решения за обучение на студенти, специалисти, пациенти и техните близки в областта на Електронното здравеопазване (лектор: доц. д-р Маргарита Станкова) – https://youtu.be/0kYUdh2iytU

 

Други обучителни видеоматериали

Процес по разработване на смарт гривна