Полезни линкове

Логопеди

http://logopedico.com/logopedi/grad/01-sofia/

Организации

https://www.facebook.com/gdplpr/ 

http://bapid.com/bapid/

http://www.rcsf.bg/

http://www.bnal.bg/

http://ncphp.government.bg/index.php?lang=bg

Министерство на Здравеопазването
Национален осигурителен институт
Комисия по здравеопазването

Европейски парламент
Европейски здравен портал
Европейска комисия
Организация на Обединените нации в България
Национален институт по здравеопазване на САЩ
Световна здравна организация
Европейски орган по безопасност на храните EFSA

European Reference Laboratory for GM food&feed (EURL GMFF)
Institute of Health and Consumer Protection
DG SANCO Directorate General for Health&Consumers
Europe Food Safety
European Nutrigenomics Organization

Полезни връзки за  eHealth

Center for the Design, Application, and Research of Medical Information Systems

Egypt’s Ministry of Information and Communication Technology

eHealth Association of Pakistan

eHealth in WHO Region of Americas

eHealth in WHO Western Pacific Region

Global Observatory for e-Health

International Society for Telemedicine and eHealth

ITU

ITU Arab Regional Office

King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, Saudi Arabia

mHealth Alliance

Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine

Qatar e-Health Strategy

Saudi Arabia national e-Health strategy

Saudi Association for Health Informatics

Shiraz University of Medical Sciences

Yearbook (Annual Proceedings) „Telecommunications“ of the Department of Telecommunications, New Bulgarian University – Sofia, Bulgaria

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.“

„Програмата отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”