Уебинари и информация

Представяне на проект DOOLEE N2017-1- BG01-KA203–036310

лектори: доц. д-р Маргарита Станкова, д-р Полина Михова, НБУ

Как високите технологии и телемедицината помагат на здравето

ни в тежкия режим на ограничения? 

лектор: д-р Полина Михова, НБУ