Moodle курсове от Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Romania

Disorders of psychological development

Този курс е адресиран към пациенти, диагностицирани с нарушения на психологическото развитие, и към техните близки. Целта му е да осигури учебна среда, която да улесни достъпа до някои общи познания за нарушенията, да се проверят етапите на развитието и да се дискутират възможности за намиране на специалисти, получаване на план за оценка и терапия, намиране на образователни и психологически ресурси, използване на социалните и образователните услуги.

Курсът е на английски език, за достъп – посетете линка http://moodle.umft.ro/enrol/index.php?id=33218  и използвайте парола: Doolee&2020

Development Of Online Learning Environment for e-Health

Виртуалният център предвижда съдържание относно образователна програма като обучителни курсове и учебни инструменти и методи – съдържание на курсове, електронни интерактивни образователни инструменти, онлайн тестове, графика, анимации, специализирани терминологични речници, мобилни приложения, електронни ресурси за дистанционна практика, самостоятелно -научване на дистанционни курсове, които могат да се използват на онлайн платформа от студенти, други учащи се, пациенти и техните семейства, за да се подобрят знанията за самите разстройства, уменията и да се справят с тях и да получат самопомощ, когато е възможно.

Курсът е на английски език, за достъп – посетете линка http://moodle.umft.ro/course/view.php?id=33192 и използвайте парола: Doolee&2020